18:29, 10/04/2021
Dữ liệu đang được cập nhật
Diễn biến trận đấu
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Tỉ lệ live
FT
3/4 : 0
-0.9
0.82
2 1/2
-0.93
u
0.83