14:07, 14/11/2018
Bảng xếp hạng: Hạng 2 Tây Ban Nha