01:51, 20/01/2019
Dữ liệu đang được cập nhật
Diễn biến trận đấu
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Tỉ lệ live
FT
1/4 : 0
-0.96
0.8
2 1/4
-0.97
u
0.79