13:01, 19/02/2018
Dữ liệu đang được cập nhật
Diễn biến trận đấu
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Tỉ lệ live
FT
0 : 1 1/4
0.84
-0.92
2 3/4
0.93
u
0.97