Zotti

Zotti

Tên cầu thủ: Jenner

Họ: Zottele

Vị trí: Tiền vệ

Chiều cao: 0 cm

Cân nặng: 0 kg