Marcão

Marcão

Tên cầu thủ: Sebastião Marcos

Họ: Barbosa de Oliveira

Vị trí: Thủ môn

Chiều cao: 0 cm

Cân nặng: 0 kg