G. Meli

G. Meli

Tên cầu thủ: Gabriel

Họ: Meli

Vị trí: Thủ môn

Chiều cao: 0 cm

Cân nặng: 0 kg