B. Hamid

B. Hamid

Tên cầu thủ: Bill

Họ: Hamid

Vị trí: Thủ môn

Chiều cao: 191 cm

Cân nặng: 102 kg